Nasze gospodarstwo jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W związku z tym prowadzimy zajęcia edukacyjne, których główną tematyką jest dziedzictwo regionalne Mazur. Zajęcia są ciekawą ofertą wzbogacającą proces kształcenia, skierowaną do dzieci i młodzieży.
Tak więc w naszej zagrodzie realizowane są dwa programy edukacyjne:
- edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, w ramach której prowadzimy zajęcia na temat: dawnej odzieży mazurskiej, wzornictwa regionalnego, a także warsztaty kulinarne, na których sporządzana jest cytrynowa maślanka (orzeźwiający napój dawnych Mazurów) oraz masło ubijane dawnymi metodami.
- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej: "Bartoszowa Zagroda", gdzie dzieci poznają tradycyjne gatunki drobiu wiejskiego.